سهامداران

سهامداران
سهامداران ۱۳۹۷-۵-۱۰ ۱۱:۳۳:۳۲ +۰۰:۰۰
گروه مالی بانک پارسیان
گروه مالی بانک پارسیان
تعداد سهم: 9.800.020
درصد سهام: 49
شرکت سرمایه گذاری اهداف
شرکت سرمایه گذاری اهداف
تعداد سهم: 6،000،000
درصد سهام: 30
صبا تامین پارسیان
صبا تامین پارسیان
تعداد سهم: 4.199.666
درصد سهام: 21
بانک پارسیان
بانک پارسیان
تعداد سهم: 135
آتیه پارسیس کیش
آتیه پارسیس کیش
تعداد سهم: 50
لیزینگ پارسیان
لیزینگ پارسیان
تعداد سهم: 1
تامین اندیش پارس
تامین اندیش پارس
تعداد سهم: ۱